Bu çalışmada Naca0012 Airfoil ‘ in 0.7 Mach sayısında 1.55° hücum açısı ile Cl,Cd katsayıları Fluent programı ile numerik olarak çözülecek ve sonuçlar deneysel veriler ile kıyaslanacaktır.

Naca 0012 Cl-Cd validation

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir